Новини

Новини

02 септември 0014г.


05 септември 0014г.

Успешна учебна година получи ученици равно учители! Нека бъде изпълнена от хубави емоции равно прекрасни детски усмивки!

Пожелаваме возьми всички бессчётно здраве, сили, късмет равно успехи!

На добър минута
Училището днеска засия,
огряно с безброй добри слънца,
от прекрасен надпис ради добре дошли,
посрещащо най-нежните мечти.
Навсякъде сияещи лица,
на ръце със свежи, дъхави цветя,
а входът е окичен със венец.
Очакваше се първият звънец.
„На добър час!“ – се чуваше навред,
а първокласниците най-отпред
со вълнение вслед първия си время
очакваха так точно влязат во своя клас.
Приветствия, усмивки, красота,
докосваха щастливите сърца.
Звънецът щом със весел голос запя,
вълна для топла радост се разля.
И щом във двора никой далеко не остана,
училището като кошер стана.
Събрало свойте мънички пчели
безусловно сбъдне съкровените мечти.

либреттист здоровый Йорданов

                                         

                                           

Усмивки, вълнение, пъстра есенна красота, песни, стихове, танци – ОУ „Добри Чинтулов“ отново посрещна своите ученици. Празничната програма бе организирана через ст. учителите: Лидуха Чонова, Радка Кирова, Димитрина Латева, Дияна Петрова, Десислава Пончева, Бойка Крумова, Мая Костадинова. Най-нетърпеливи бяха първокласниците равно техните родители, после които тържеството продължи во празнично украсените класни стаи. /Още снимки во галерията „15септември 0014г.“/

                                          

                                          

                                          


00 септември 0014г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 05 септември 0014г. ото 0.00 ч . – тържествено откриване бери учебната 0014/2015гдина.


09 септември 0014г.

СЪОБЩЕНИЕ

ОУ „Добри Чинтулов“ обявява соперничество следовать отдаване по-под набор нате устраивание – физкултурен кружок – 057 кв.м. через сградния актив сверху ОУ” Добри Чинтулов” – Варна. Обява равно необходими документи следовать участие: редакция нате завет , требование ради интерес , пари из-за соболезнование во конкурса , заявление 0 , заявление 0 , известие 0 .


СЪОБЩЕНИЕ

Родителска среща следовать първи клас ще се проведе сверху 01.09.2014г. с 07.30 ч .


07 юни 0014г.

С празнична програма равно тържествено сверху 06 юни 0014г. бяха раздадени удостоверенията из-за завършен седми клас держи учениците с ОУ „Добри Чинтулов“. Д-р Веселин Михалев – командир бери училището връчи получи и распишись Иванюха Стоянов Тодоров с 0.Б клас наградата „Ученик бери годината“ вслед 0013/2014г. вслед отличен признание равно постижения на учебно-възпитателната произведение от индульгенция да предметна награда.

За отлични постижения во УВР със специална булла да предметна добыча беше отличен равно Кристиян Петров Цветанов через 0.Б клас

За отличен фурор равным образом изключителни постижения на областта получай изкуствата, из-за издигане престижа получи и распишись училището със специална хартия да предметна добыча – Бояна Михайлова Никова через 0.Б кл.

За отличен признание равно изключителни постижения во областта в спорта равным образом изкуствата, вслед издигане престижа в училището – вперёд смотрящая Ивелинова Иванова через 0.А кл. /Още снимки во галерията/

                           

                            


  06 юни 0014г.

Знаменна трупа из-за учебната 0014/2015г., утвърдена получи собрание в Педагогическия съвет сверху 03.06.2014г.:

Диян Фърчев, Калоян Кателиев, Божидара Желязкова, Патрисия Димитрова, Вита Николова, Жулиета Тинчева – ученици ото 0.А клас, Ясен Георгиев, Петя Любенова, Драгомира Драганова – ото 0.Бкл., Иоанн Тодоров, Ася Брусева, послушная Георгиева – с 0.В кл., Димитър Станимиров, Тони Кулишева равным образом Селин Селман – с 0.Г кл.


02 юни 0014г.  

Четири години са малко, момчета, момичета,

незабравими мигове, смях водопаден…

Четири години са числа равно те ще ни стигнат

ну да запазим сърцата щедри, добри!

Да запазим усмивките винаги искрени

и, останали дълго деца,

пак несомненно докоснем червения изгрев,

дето от радост се раждат слънца!

Празнични стихове, песни да танци огласиха актовата зала получи училището держи 0 юни. Учениците ото четвърти клас получиха тържествено своите удостоверения вслед за завършен начален етап возьми образование. Директорът держи училището – д-р Веселин Михалев връчи грамоти получай отличниците равно пожела нови актив в всички деца. /Още снимки на галерията/

                                      

                                      


01 май 0014г.

Празнични мигове – завършване получай учебната година на начален етап /Още снимки на галерият а/

                                     


08 май 0014г.

Занятие до отец с матерью – „Изправителна гимнастика“ со ръководител Христинья Ковачева /Още снимки во галерията/

                                      


07 май 0014г.

Учениците ото 0.А клас, из класен ръководител Елизабет Влаева да сподвижник възпитател – Миглена Стоянова, поканиха нате морско пътешествие своите отец с матерью равно гости. Преминаха през трите острова сверху знанието: Български език, Математика да Роден край. Накрая откриха получай Острова для съкровищата тяхното най-голямо зажиточность – наградата вслед за техния труд: грамоти, отличия, награди равным образом свидетелството ради завършен първи клас. /Още снимки во галерията/

                                      


04 май 0014г.

Участие сверху ученици ото ОУ „Добри Чинтулов“ во празничното манифестация держи 04 май 0014г. /Още снимки на галерията/

                                       

                                         

                 


03 май 0014г.

На 02 май 0014г. се проведе XXIX Общо събрание нате Детския парламент, на който участват Лора Милкова да Събина Желязкова ото 0.Б клас – ОУ „Добри Чинтулов“. Двете ученички участваха возьми 03 май 0014г. на побуждение бери парламента /ОДК Варна/ из-за раздаване держи флаери на морската градинка со крилати мисли сверху вопрос „Усмихни се вместе с мен“.


06 май 0014г.

Добрата холст

На  менструация в  Духовно-просветен  център „ Св. Архангел Михаил“ согласно покана получи г-жа Юла Христова – ръководител держи СИП „Религия“

Улица „27 юли“. Широка пътека перед лозата ни отвежда во китен двор, потънал на зеленина, запазил спомени ото миналото – камбанарията бери първия български мольбище на нашия град, а давно него каменно момиче посреща братята освободители, после так точно се помни…

Среща со вярата, съхранила ни като люди през годините, сред тишината да спокойствието возьми храма, изграден през 0860 година. Светлината сверху писмеността – изложбата на първото българско читалище ни разкрива историята возьми нашите букви через създаването им ото Светите братя Кирил да Методий накануне съвременната ни българска азбука. Чимширът на двора разцъфна вместе с пъстроцветни букви.

Силата держи хляба. Мъдростта, благостта равным образом добротата бери нашите домакини ни докоснаха да завладяха. Нетърпение равным образом удоволствие, ентусиазъм да усмивки, пресыщение ото творенето – брашно, вода, мая, разбъркване, тесто, месене, оформяне получи и распишись питки не без; украса да печене на пещта… Всеки е важен, полезен, ценен не без; новото умение. Уханието получай прясно изпечените питки се смеси от детската ни глъч, изцапаните ни от провизия ръце равным образом бузки, бърборенето сверху водата да ласкавите слънчеви лъчи.

Благодарни да щастливи отново сме на клас – учениците ото II г клас со класен ръководител Радостслава Петкова. /Още снимки на галерията/

                                   


05 май 0014г.

Учениците через 0.В клас со класен ръководител Росица Станева  зарадваха всички публика со пъстър пролетен празник из детска телевизия „Пролет“ . Децата запознаха своите родаки равным образом близки не без; магията возьми българските пролетни празници да обичаи. /Още снимки во галерията/

                                    


На 05 май 0014г. Студио из-за театър для английски език „Кречетало“ , вместе с ръководители ст. учители Цветанка Симеонова равно Теменужка Михалева,  представи накануне ученици ото училището своята нова пиеса „Приятели“. /Още снимки на галерията/

                                     

                                     


04 май 0014г.

В ъв връзка не без; професионалното ориентиране, бившите ученици с ОУ „Добри Чинтулов“ – Данаил Пенев равно Олёна Бойчева, единадесетокласници с I ЕГ, представиха специалностите во гимназията накануне ученици через випуск – седми клас во миг а получи класа держи 04 май. /Още снимки во галерията/

                                      


„Връстници обучават връстници“ в области темата „Трафик бери жени“ – бивши възпитаници возьми училището – Дамяна Райкова равным образом София Градинарова с I ЕГ равно техните съученици представиха авторския си филми по части темата накануне ученици через 0.Г клас со класен ръководител Кремена Иванова.


00 април 0014г.

На 06 април учениците с 0.А клас от кл. ръководител Николинка Павлова посетиха Евксиноград. /Още снимки на галерията/

                                      


През месец април вместе с счета оптимистично настроение, музика, песни равно танци бе изнесен накануне първокласниците „Пролетен концерт“, организиран да подготвен через ст. учител в области музика – г-жа Десислава Пончева. В концерта участваха учениците: Божидара через 0.А кл., Витуля – 0.А кл., Жаклин – 0.А кл., Иванюха – 0.Б кл., Габрина – 0.Б кл., Николаха – 0.А, милая – 0.Б, Никола – 0.Г, Георги – 0.Д, Радина – 0.В кл.

Благодарим им из-за таланта! /Още снимки во галерията/

              


На 03 април Държавният куклен театър – Търговище зарадва своите малки приятели через втори клас не без; постановката „Пинокио“.

Автор: Карло Колоди

Сценична модифицирование да постановка: Русан Стаменов

Сценография: Боян Боев

Участваха: Ивелина Паскалева, Христо Златанов, Борислав Терзийс ко да   /Още снимки на галерията/

                                  

                                   


Красиви Великденски мигове на 0.Д клас не без; кл. р-л ст.учител Валя Василева да ст. възпитател Кристинья Ковачева. /Снимки на галерията/

                                   

                                   


Великден на детска академия „Векторче“ получи учениците ото 0.А, 0.Б равно 0.Ж класове не без; кл. р-ли Н. Павлова, Г. Сертер равным образом А. Колева. /Още снимки во галерията/

                                   


Излезе том 0, год. 0014 для Научно-методическото увольнение „Професионално образование“ – раздел Методика да опит. Списанието е предназначено вслед учители, университетски преподаватели, студенти, докторанти, специалисти, имащи позиция към професионалното образованность равно воспитание во училищата равно университетите. Публикуваните во него материали са особено полезни ради хора, търсещи действие на широката круг „Учене през целия живот“. Като основни тематични направления са застъпени областите получи и распишись професионалното образованность равным образом обучение, ориентиране равно консултиране, кариерно развитие, нормативни документи, образователни проекти равно европейски практики. В нея старши учител Елизабет Влаева има объявление бери тема: „Класните проекти – един нов почин после сътворяване получи вълнуващ, нестандартен равно креативен свят из-за учениците“. Тази статия е насочена към всички колеги да родители, които се интересуват через това как бы во бурса се търсят интересни да различни методи равным образом подходи следовать разширяване палитрата через извещение залегнала на училищните програми. Тя е нагледно представяне сверху пътя, който преминава всеки учител  решил верно експериментира во своята методическа работа. Тук са представени во обобщен облик неуд проекта, които се преплитат да допълват, ради истинно осъществят основните цели держи работата согласно проект.


През месец април на бурса се проведе тематичен минута получи класа ради момичета ото пети клас сверху тема: „Всичко вслед пубертета“. Лекторията във връзка със „Седмицата держи здравето“ е традиционна вслед прогимназиален етап равно се провежда собрание 00 години.

При голям барыш преминаха равным образом беседите, организирани ото г-жа Красимира Пеева на училищната книжное собрание през „Седмицата получи и распишись детската книга“ , не без; участието получай учениците с начален етап.  


 

05 април 0014г.

От 05.04 перед 07.04.2014г. на курортен слабое место “Слънчев ден“ окраина Варна се проведе Втора национална летучка вслед обмяна получи добри практики во областта держи извънкласните равно извънучилищните дейности до чертеж BG05PO001 – 0.2.05. „Да направим училището привлекателно вслед за младите хора – Училище следовать себеутвърждаване равно приготовления към Европейски хоризонти – УСПЕХ“. В конференцията участваха ръководители нате клубове сообразно проекта с цялата страна, директори нате училища, работещи по части проекта, началници да представители держи Регионалните инспекторати в области обучение с страната. Главен учител на начален етап Женя Димитрова взе касательство на конференцията не без; презентация бери тематика „Творческата вещь держи учениците через начален етап на ИИД  в области замысел УСПЕХ“. Като ръководител для снаряд клуба през тригодишния век получай проекта /“Електронен пътеводител бери училището“, „Нашето школа – привлекательно равно интересно“, „Отечество любезно“, „Моят роден град“, „Опознавам света“, равно „Пъстър свят“/ г-жа Димитрова показа успешните по-новому резултати для децата во ИИД – създаване  сверху училищен сайт, изработване для тематични албуми, табла, изложби, училищни кътове, книжки со собственной персоной творчество, отзывчивость на общински равным образом национални конкурси.

                         

                                


На 06.04.2014г. на часа держи класа близ седмите класове започнаха традиционните „Открити век возьми МКБППМН“ . На седмокласниците гостуваха учениците через 0, 0, 00 да 01. клас через Професионална техническа гимназия – Варна в соответствии с метода „Връстници обучават връстници“. на 0.А равно 0.В кл. темата беше “Толерантността“, а на 0.Б равно 0.Г кл. се обсъди въпроса из-за „Безопасен интернет“. Традиционното гостуване завърши от представяне в възможностите вслед подготовление отпечаток седми клас по мнению специалностите на ПТГ.

                                        

 


02 април 0014г.

От 0.04.2014 г. предварительно 0.04.2014 г. во гр.Истанбул-Република блистательная Порта се проведе занятие бери тема: «Организация нате подкрепата вслед за деца равным образом ученици със СОП на училище». В семинара участваха директорът получай ОУ «Добри Чинтулов» – д-р Веселин Михалев, Виолетка Проданова – главен учител на прогимназиален етап, Женя Димитрова – главен учител на начален етап, Радка Николова равно Незабравка Събева – старши учители во начален етап.

В проведения първи модул бери семинара бяха обсъдени въпроси, свързани не без; прилагането сверху нормативната фундамент – ЗНП, ППЗНП, Наредба №1/23.01.2009 г. в МОН из-за гипнопедия для деца равно ученици със специални образователни потребности равным образом /или вместе с хронични заболявания, Наредба №11/28.03.2005 г. сверху МОН вслед за приемане нате ученици во държавни равно общински училища, Наредба №3/15.04.2003 г. сверху МОН после системата нате оценяване, Наредба №7/29.12.2000 г. вслед за определяне броя получи и распишись паралелките да групите да броя нате децата да учениците. Бяха представени административни решения равно процедури, касаещи приема возьми ученици със СОП равно бяха обсъдени случаи получи и распишись идентифициране, проверка равным образом насочване получай ученици ради признание към ЕКПО, заявяване бери необходимия источник към Областния ресурсен център равно процедурата объединение формиране получи вътрешноучилищен екип.

Във втория обучителен модул «Подкрепяща мир следовать детето/ученика със СОП во училище» бяха разгледани въпроси, свързани не без; формирането получи екип на училището, неговите задължения, състав, функциониране. В побежка держи семинара б е обсъдена процедурата в области изработване, утвърждаване равным образом съхраняване в индивидуални образователни програми вслед за ученици със СОП. Обсъдени бяха формите получи и распишись обучение, подходящи ради ученици със СОП – дневна, самостоятелна, индивидуална. Акцент во обучението се постави возьми осигуряване получи материално-техническата базис после обучение, финансиране держи дейностите объединение организацията сверху подкрепящата окружающая обстановка ради ученици със СОП, осигуряване пари после диагностична, консултативна да корекционна дейност, както да осигуряване бери дидактични материали, учебни помагала равным образом специализиран софтуер. Участниците на обучението получиха сертификат.


СЪОБЩЕНИЕ

О БЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОУ „Добри Чинтулов“ – Варна обявява ПРОЦЕДУРА ради обществена поръчка: „Доставка получи и распишись учебници равно учебни помагала из-за І, ІІ, ІІІ, ІV,V, VІ равным образом VІІ  клас вслед за безвъзмездно ползване вслед за учебната 0014/2015 г. ото учениците сверху ОУ „Добри Чинтулов“ – гр. Варна“

ДОКУМЕНТИ:

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

ЦЕНОВА ОФЕРТА – ОБРАЗЕЦ


09 март 0014г.

Н а 01 - 04.03. 0014г. во СОК ,,Камчия“ – КК”Камчия” се проведе ПЕТА ЮБИЛЕЙНА ПРОЛЕТНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ , организирана ото Център после обучение, консултации да тренинг ZS консулт, Дружество в психолозите на България да със съдействието получай Община – Варна да РИО – Варна получай хрия „ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА УЧИТЕЛЯ”. В нея взеха отзывчивость старшите учители согласно английски език на начален етап Цветанка Симеонова да Теменужка Михалева. Те представиха рассказ получай тема: ,,САМОПОЗНАНИЕТО И ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛЯ – КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНОСТ И ПРЕДПОСТАВКА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ТВОРЧЕСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА УЧЕНИЦИТЕ ЧРЕЗ ИКД-СТУДИО ЗА ТЕАТЪР НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.“ В програмата получи конференцията се изявиха да техните малки актьори через театър ,,Кречетало“ из новата си театрална устанавливание ,,Приятели“.

                                            


Конференцията продължи вместе с обмяна держи педагогически опит на гр. Стамбул – Република Турция, където учителите посетиха ремеслуха ,, BEYAZIT FORD OTOSAN “. Срещнаха се не без; неговото ръководство, председател получай училищното настоятелство, учители, директора получи и распишись общинската Дирекция за образование, както да из представител держи инспектората за образование. Нашите учители се запознаха от организацията держи образователно – възпитателния процес на училището равным образом участваха на дискусия по части проблемите нате образованието да начините для решаването им.

                             


06 март 0014г.

Празник нате буквите на първи клас

На 04.03 0014 г. учениците с 0.А равным образом 0.В клас отпразнуваха своя Празник получи и распишись буквите. С благодеяние умонастроение равным образом пролетни усмивки изпратиха своя първи товарищ во изучаването возьми буквите – Сладкодумният Буквар равно посрещнаха Читанката.

Учениците через 0.А клас получиха следовать жалованье торта со азбуката равным образом книжката „Вълшебни камъчета“, на която те пресъздадоха своите вълшебни истории. За всички имаше грамоти – „Вече мога так точно супружеская пара равно пиша“, които заслужиха вместе с бессчетно упорит работа . /Още снимки во галерията/

                                         


05 март 0014г.

Първи представителни изяви объединение замысел „УСПЕХ“:

04.02.2014г. – представителна изява бери дискотека “Моят роден край“ да клоб „Това го знае да може всеки“ со ученици ото шести клас вместе с ръководител Веселина Тодорова. Учениците с двата клуба участваха на благородна надпревара по-под мотото „Кога, къде, какво“. Шестокласниците показаха усвоени запас знаний объединение разглежданите теми, свързани со утвърждаването у децата наитие нате патриотизъм, родолюбие, национална гордост равным образом самочувствие, че сме наследници для един велодрын народ. Учениците демонстрираха, че познават своя сорт да език, своя роден край, както да различни исторически, географски, архитектурни да археологически забележителности держи България. Показаха ученость равным образом следовать държавите, членки держи Европейския съюз. Амбициозни равно удовлетворени, учениците ще продължат из ентусиазъм работата си во клубовете за проекта. /Снимки на галерията/

                           

0 0.02.2014 г. – дискотека „Опознавам света“ IV -А кл. вместе с ръководител Женя Димитрова /Снимки на галерията/

                         

08.02.2014 г. – клоб „Пъстър свят“ IV -А кл. вместе с ръководител Женя Димитрова /Снимки во галерията/

                                  

04.02.2014г. – масса „Аз равно градът“ IV -Е кл. из ръководител Незабравка Събева /Снимки на галерията/

                                  

03.02.2014г. – масса „Моят свят“ IV -Е кл. от ръководител Незабравка Събева /Снимки на галерията/

                                 

По време сверху учение на дискотека „Сръчни ръце“ I- Б кл. вместе с ръководител Светик Караджова /Снимки на галерията/

                         


03 март 0014г.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, БЪЛГАРИЯ!


01 март 0014г.

На 0 март учениците ото IV -А да IV -В кл. не без; класни ръководители Женя Димитрова равно Радка Николова присъстваха возьми тържествен исполнение согласно поджопник Националния празник – 0-ти март во СОК „Камчия“. Събитието бе организирано через РИО – Варна. Преди отпътуването, в соответствии с стара българска ценность получи този ден, децата си вързаха мартенички ради здраве равным образом дълголетие.

                                      

Презентация, сцени ото славното българско минало, песни равным образом танци со отношение для деца через Варна да областта –  всичко това во съчетание от гостоприемството сверху домакините через СОК „Камчия“, превърна концерта во своеобразен предупреждение до родолюбие.

                                     

                   /Всички снимки с концерта во галерията/


ЧЕСТИТА БАБА МАРТА! ЗДРАВЕ И ДЪЛГОЛЕТИЕ!


Изложби, табла – март 0014г.

                              

                                                          

/снимки на галерията/


Изложби, табла – януари , февруари 0014г.

                                  

 


01 февруари 0014г.

Днес для 01.02.2014 година, следовать трета поредна година, нашето ремеслуха отбелязва Световния ден вслед безопасен интернет. Учениците через 0а клас, со класен ръководител ст.учител Елизабет Влаева, представиха во открит задача перед черепки равно месяцы възможностите из-за как за каменной стеной сърфиране во интернет. Заедно со учениците через 0 клас показаха работата за план Безопасен всемирная сеть равно новия  герой во сетка – Флашко. Децата разказаха каковой е той, кои са Спамчетата да какво знаят из-за опасностите во Интернет. По – големите ученици участваха инициативно на урока из мнения, въпроси равным образом раздадоха числа награди бери своите малки приятели. Всички рисунки равным образом съчинения с конкурса нате Националния център вслед за безопасен и да и нет „Героят си ти“  бяха публикувани на детския сайт http://www.dechica.com/flashko2014. Така всички старики да ученици могат несомненно се радват, че са били част через Световният ден из-за безопасен интернет. Тази година план „Безопасен интернет“ стана част с программа „Вълшебен свят“ равно така продължи своето развитие.  Подготвен равным образом осъществен като един вълшебен равно нестандартен учебен процес, изпълнен от интересни да забавни из-за учениците моменти. Чрез този замысел учениците формират компетентност после всички реални опасности във виртуалния свят. Подготовката равно провеждането в кампанията е насочено към аргументирано излагане для фактите из-за това в качестве кого верно се предпазят. /Още снимки на галерията/

                                 


00 февруари 0014г.

КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ ЗА ОБЛАСТ ЕН КРЪГ

НА НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА „ЗНАМ И МОГА“

ПРЕЗ 0013/2014 ГОДИНА

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА IV клас

Ана Атанасова Петрова – IV В

Галена Пламенова Пенева- IV Б

Габриела Георгиева Димова – ІV Е

Теодора Бончева Манова – ІV Г

Румяна Иванова Пенкова – ІV В

Галин Йорданов Йорданов – ІV Е

владычица Господинова Черкезова – ІV А

Микола Георгиев Василев – ІV Е

Витуля Дмитриева Велчева -ІV В

Кристияна Даниелова Колева -ІV Е

Галин Веселинов Григоров-ІV Д

Анжелина Витя Очеретько-ІV Б

Ивася Радославов Чибутаров-ІV А

Витя Йорданов Петков-ІV В

Георги Михайлов Йорданов-ІV Г

Николаша Александров Радилов -ІV А

Славуся Михайлов Димитров-ІV В


 

08 февруари 0014г.

Нека всички несомненно подкрепим вместе с гласуване во YouTube   децата с Театрално студио возьми английски език „Кречетало“ со ръководители ст. учители Цветанка Симеонова  равно Теменужка Михалева, които участват в  Художествено-музикално състезание 0014, организирано ото сдружение Асоциация возьми Кеймбридж училищата на България.


04 февруари 0014г.

СЪОБЩЕНИЕ:

Съгласно Протокол № 0 через 04.02.2014 г.  нате РЗИ – Варна, грипната ваканция после област Варна е удължена прежде 07.02.2014 г. включително.

На 00.02.2014г. для ремеслуха не без; промяна для смените по части график. /виж „Графици“/


07 януари 0014г.

СЪОБЩЕНИЕ:

Грипна ваканция из-за всички ученици с Варна через 08.01.2014г. по 01.01.2014г. вкл.

От 01.02.2014 г. накануне 04.02.2014 г. вкл. зимна ваканция.

На 05.02.2014г. держи ремеслуха из промяна получи и распишись смените до график. /виж „Графици“/


КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ ЗА ОБЛАСТ ЕН КРЪГ

НА НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ „КЛЮЧЪТ НА МУЗИКАТА“

ПРЕЗ 0013/2014 ГОДИНА

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА V клас  

Витуша Ивайлова Никова

Драгомира Димитрова Драганова

Патрисия Мартинова Димитрова

Петя Павлинова Йорданова

Християн Анатолиев Христов

Яника Георгиева Петрова

Ивайла Свиленова Йорданова

Адриана Петрова Петрова

Божидара Тихомирова Желязкова

Ралица Йорданова Чакърова

Илина Ясенова Янчева

отвергающая Георгиева Богомилова

КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ ЗА ОБЛАСТ ЕН КРЪГ

НА НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ „КЛЮЧЪТ НА МУЗИКАТА“

ПРЕЗ 0013/2014 ГОДИНА

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА IV клас

 

Дария Георгиева Великова – IV Б  

Яница Веселинова Михалева – IV А  

Александър Миленов Георгиев – IV А  

Доротея Бисерова Колева – IV Б  

владычица Господинова Черкезова – IV А  

Светльо Иванов Читов – IV Е  

Петя Веселинова Енева – IV А  

Кристияна Даниелова Колева – IV Е  

Николайка Александров Радилов – IV А  

Мира Мариянов Иванов – IV Е


06 януари 0014г.

07.01.2014 г., понеделник – неучебен ден после учениците во бегетрия Варна

Във връзка из непредвидените да извънредни обстоятелства на града, предизвикани ото метеорологичната обстановка, равно вместе с оглед нате провеждане получи и распишись съезд для Областна комисия вслед за борба от грипа да остри респираторни заболявания бери 07.01.2014 г., кметът Иваха Портних издаде заповед, из която разпорежда понеделник – 07-ми януари, истинно бъде неучебен ден вслед за учениците на бегетрия Варна.


04 януари 0014г.

КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ ЗА ОБЛАСТ ЕН КРЪГ

НА ОЛИМПИАДАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ПРЕЗ 0013/2014 ГОДИНА

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА  VII клас  

Патрисия Петрова Иванова – VII А

Гергана Пламенова Станчева  – VII А

вперёд смотрящая Ивелинова Иванова – VII А

Деница Георгиева Николова – VII А

Габрина Станимирова Стойчева – VII Б  

КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ ЗА ОБЛАСТ ЕН КРЪГ

НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

ПРЕЗ 0013/2014 ГОДИНА

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА  VI клас  

Ралица Атанасова Картунова – V I А

КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ ЗА ОБЛАСТ ЕН КРЪГ

НА ОЛИМПИАДАТА ПО АСТРОНОМИЯ ПРЕЗ 0013/2014 ГОДИНА

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА  V клас  

Ралица Йорданова Чакърова – V

Виктуся Ивайлова Никова  – V

Маруня Георгиева Богомилова – V

Тони Радославова Кулишева – V


09 януари 0014г.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОУ „Добри Чинтулов“ – Варна обявява ПРОЦЕДУРА вслед за обществена поръчка следовать своз нате закусон и/или мляко/млечнокисели продукти, и/или исчадие вслед за учениците ото I-IV клас на Основно ремеслуха “Добри Чинтулов”- гр.Варна из-за 0014г.

Покана

Изисквания из-за изпълнение получи поръчката


КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ ЗА ОБЛАСТ ЕН КРЪГ

НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЗИКА ПРЕЗ 0013/2014 ГОДИНА

                ВЪЗРАСТОВА ГРУПА  VІІ клас                        

Кристиян Петров Цветанов  – VII Б

Ивасик Стоянов Тодоров  – VII Б

Камелия Даниелова Янева- VII А

Станя Василев Иванов  – VII Б

Габрина Станимирова Стойчева – VII Б

Вака Станчев Калев – VII Б

Живко Станимиров Сяров – VII Б

Неделин Стоянчев Николов – VII Б

Полинка Иванова Димитрова – VII Б

послушная Веселинова Андреева – VII Б

Лора Ивайлова Бойчева – VII А

Георги Руменов Стоянов – VII Б

Инел Неджет Ахмедова – VII Б

 

КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ ЗА ОБЛАСТ ЕН КРЪГ

НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА ПРЕЗ 0013/2014 ГОДИНА

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА  VІІ клас

Кристиян Петров Цветанов  – VII Б

Ивася Стоянов Тодоров- VII Б

 

КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ ЗА ОБЛАСТ ЕН КРЪГ

НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА ПРЕЗ 0013/2014 ГОДИНА

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА  IV клас  

Кристиян Пламенов Краев – IV Б  

Пламен Пламенов Краев– IV Б

Витюля Йорданов Петков– IV В

Николаша Георгиев Василев– IV Е

Теодора Юлиянова Рангелова– IV Д


ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!!!

ЗДРАВЕ, БЛАГОДЕНСТВИЕ, ОБИЧ И БЕЗБРОЙ УСМИВКИ!


ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО! ВЕСЕЛИ КОЛЕДНИ ПРАЗНИЦИ!


С поклон следовать една незабравима коледна ваканция равным образом весели празници!

Коледна ваканция – с 01.12.2013г впредь до 05.01.2014г. вкл. На 06.01.2014г. учебните обучение започват из обръщане получи и распишись смените. 


Изложби, табла – декември 0013г.

0 декември – Световен ден ради борба със СПИН

              

Изложба для учениците с дискотека „Това го знае равно може всеки“ равно дискотека „Моят роден край“ сообразно программа УСПЕХ не без; ръководител Веселина Тодорова.

                                                 

Изложба „Кукли“ возьми СИП – Технологии из ръководител ст. учител Цветелина Бонева.

                         

Снимки во галерията ото изложбите


02 декември 0013г.

Излязоха через печат новите книжки вместе с сам муза держи  учениците через 0.А кл. да 0.В клас. Озаглавени „Слънчеви усмивки“ равно „С полъх для лято“ , изданията съдържат творби равным образом снимки в децата, описващи част с техните преживявания през лятната ваканция нате 0013г. Книгите са коледен подарък с родителите равным образом класните ръководители гл. учител Женя Димитрова равно ст. учител Радка Николова не без; напутствие равным образом коледната ваканция ага им донесе само красиви емоции да незабравими мигове. /Тук може так точно разгледате книжките./


08 декември 0013г.

Проект „УСПЕХ“

П рез месец ноември започнаха занятията по мнению схема „УСПЕХ“ вслед за учебната 0013/2014г. В проекта са включени 037 ученици ото ОУ „Добри Чинтулов“ во 00 групи извънкласни равно извънучилищни дейности:

„В света нате мултимедийните технологии“ – р-л Лена Николова

„Фолклорни празници равным образом обичаи“ – р-л Лена Николова

„Моят роден край“ – р-л Веселинка Тодорова

„Това го знае равно може всеки“ – р-л Веселинка Тодорова

„Искам несомненно знам“ – р-л Нели Пъндъклийска

 „Моят свят“ – р-л Незабравка Събева

„Аз равно градът“ – р-л Незабравка Събева

„Опознавам света“ – р-л Женя Димитрова

„Пъстър свят“ – р-л Женя Димитрова

„Сръчни ръце“ – р-л Светуля Караджова

На 08.12.2013г. се проведе първата представителна изява получай масса „Фолклорни празници равным образом обичаи“ вместе с ръководител Лена Николова. Заедно не без; ученици с 0.Д клас вместе с кл. ръководител Нели Стойчева те представиха предо родителите обичая „Коледуване“. /Снимки на галерията /

                          


0D а втобус бери Екопак на ОУ „Добри Чинтулов“

08.12.2013г. беше ден, на който всички паралелки через втори, трети равным образом четвърти клас посетиха 0D а втобуса получи Екопак , където гледаха специално създадения с ЕКОПАК 0Dфилм, на който главни герои са Харти, Пластика равно Стък. След това се проведе щебетание вслед за ползите через разделното събиране получи отпадъци ото опаковки равно отговорното пропорция към опазване бери околната среда. След обучението децата получиха подарък семенце с акация.

                                 


                                                                    В ДКТ – Варна „Коледен карнавал“

Коледно направление равным образом театрална чудодействие на постановката для ДКТ – Варна „Коледен карнавал“, сверху която присъстваха в 08.12.2013г.  учениците ото четвърти клас вместе с кл. ръководители: Незабравка Събева, Мара Димова, Людуха Янева, Бог мои судья Георгиева, Радка Николова, Женя Димитрова.  /Още снимки во галерията/

                                

По пътя учениците с 0.А да 0.Б клас си направиха обща снимка предо паметника получи цар Калоян, а на автобуса си припомниха исторически факти с миналото держи България.

                           


Празник держи Математиката

През последната учебна неделя получи месец декември учениците с първи клас на училището бяха зарадвани не без; Празник бери математиката через своите кл. ръководители да възпитатели. На 08.12.2013г. учениците с 0.А клас, со класен ръководител ст.учител Елизабет Влаева, отпразнуваха своя Празник держи Математиката. Този празник бе равным образом част через проекта „Вълшебен свят“, по части който работят учениците  Децата представиха перед старики равным образом менструация своите отбори на Страната сверху Математиката – „Горското училище“, „Вълшебниците“, „Помощниците получи Дядо Коледа“ равным образом „Многознайковците“. С усмивки равно празнично настроение, из несть интересни равно забавни задачи малките математици показаха возьми своите старики това, което са научили следовать числата предварительно 00. В края для празника те получиха грамоти равно подаръци, както равным образом книжки из писмо до самого Дядо Коледа. /Още снимки во галерията/

                           


Коледни подаръци във „Векторче“

На 04.12.2013 г. учениците с 0.А клас, из класен ръководител ст.учител Елизабет Влаева равным образом възпитател Миглена Стоянова, посетиха Детска академия „Векторче“ – като етап через работата им за чтение „Вълшебен свят“. Там те изработиха во работилницата держи Дядо Коледа красиви коледни венчета равно малки приказни ангели, со които так точно украсят своя дом. Децата бяха облечени като джуджета равно во прекрасната равно приказна имущество успяха несомненно сътворят своите малки вълшебства. /Още снимки на галерията/

                                   


Вдъхновение ото народното созидание

Изява получай учениците через 0.Г клас не без; класен ръководител ст.учител Радостслава Петкова

Искриците ото българския фолклор завладели учениците ото 0.Г клас от красотата с багрите нате народните носии, непресъхващия извор получай мъдрост – с изразителния прочит для народни приказки, наслада с изпълнението сверху народни песни равно танци, свързани не без; българските народни обичаи запалиха празнично огънче да заредиха присъстващите родаки вместе с празнично настроение. /Още снимки во галерията/

                 


03 декември 0013г.

В Държавен куклен театър-Варна

В очакване сверху Коледните празници, учениците с 0.А клас, 0.Д клас равным образом 0.Е клас, не без; класни ръководители: Елизабет Влаева, Валя Василева, Бог моего судья Пигова равно възпитатели: Миглена Стоянова, Христюха Ковачева да Александрина Бораджиева, посетиха Държавния куклен театър-Варна.

Учениците не без; беспокойство гледаха детската куклена пиеса „Коледна магия“. За тези, които се срещаха после първи път из кукленото изкуство, това беше незабравимо преживяване. След представлението всички деца се снимаха вслед за спомен от Дядо Коледа да Снежанка сверху сцената бери Кукления театър. /Още снимки на галерията/

                                    


Благотворителен Коледен неразбериха

В навечерието получи Коледните празници до соображение получи и распишись родителите с ІІ-А клас от класен ръководител Николинка Павлова равно из подкрепата нате родителите с ІІІ-А клас не без; класен ръководител Теменужка Михалева, ІІ-Ж клас не без; класен ръководител Атанаска Колева да ІІ.Б клас не без; класен ръководител Гюлджан Сертер держи 03.12.2013 г. во ОУ „Добри Чинтулов” се проведе ради първи път Благотворителен коледен базар. В подготовката му се включиха да кони получай ученици с бог не обидел класове. Децата бяха очаровани ото изобилието получи предлаганите домашно приготвени кулинарни изкушения равным образом через художественно изработените празнични картички равно украси.

Събраните капитал са предоставени следовать лечението получи ученичката ото VІ-Г клас Паола Дянкова.

Благотворителната кауза споделиха администрацията равным образом кметът получай зона „Младост” – г-н Христо Христов.

Ентусиазмът равным образом емоцията во този ден са доказателство, че това е начинът вслед за формиране для сокровище като съпричастност равным образом добротворство у подрастващите. /Още снимки на галерията/

                  

                  


02 декември 0013г.

По придирка Международния ден ради правата бери човека учениците ото 0.А да 0.Б кл., участващи на училищен программа „Връстници обучават връстници“ вместе с ръководител Румяна Спасова – педагогически съветник во училище, влязоха на часа получи и распишись класа во паралелките ото 0. да 0. класове. Те проведоха в соответствии с занимателен зачин базар из децата по мнению темата. /Още снимки во галерията/

                                     

                                     


На 00 декември 0013г. на лавина Хасково се състоя извънредно в основных чертах събрание нате сдружение „Асоциация получай Кеймбридж училищата на България“. От името в ОУ „Добри Чинтулов“ сверху събранието присъстваха д-р Веселин Михалев – патрон бери училището равным образом Тодор Петров – пом.-директор объединение УД.

В аллюр сверху дневния ред бе направено представяне сверху нота вслед за участие держи училището на асоциацията. С приемането нате предложението ОУ „Добри Чинтулов“ – Варна, зае своето място като елда в „Асоциация держи Кеймбридж училищата во България“.

С това училището си поставя из-за цел ну да издигне нате още по-високо равнище обучението за английски език, като демонстрира постигнатите резултати сверху национални състезания да на художествено-музикални конкурси, организирани каждый год ото асоциацията.


01 декември 0013г.

На 03 декември во училището ще се проведе благотворителен кулинарен беспорядок согласно начинание нате учениците равным образом техните кони ото 0.А, 0.А, 0.Б равно 0.Ж класове вместе с класни ръководители Николинка Павлова, Теменужка Михалева, Гюлджан Сертер равно Атанаска Колева. Събраните состояние с кулинарните изкушения ще бъдат дарени после лечението для Паола Дянкова – ученичка ото 0.А клас.


Учениците ото 0.В клас из класен ръководител ст.учител Росица Станева изработиха пана, из които участваха во благотворителен Коледен базар, организиран с Фондация из-за подпомагане в деца из аутизъм.

                                   

  


  05 декември 0013г.

От 07.11.2013 г. перед 01.12.2013 г. во хотел ,,Компас“ во к.к. ,,Кранска гора“ – Словения  се проведе Първи международен конференция вслед директори в училища через Балканските страни: България, Словения, Хърватска, Сърбия, Черна гора, Македония, Босна равно Херцеговина, организиран через издателска група КЛЕТ, получай тема: ,,По пътя към електронното образование“. В симпозиума взеха беспокойство равным образом д-р Веселин Михалев –директор нате ОУ „Добри Чинтулов“ равным образом Тодор Петров – пом.-директор объединение УД.

Съгласно утвърдената програма бяха представени научни доклади равным образом изследвания вслед за приложението получай електронното воспитание во училищните пособие с изтъкнати учени равно изследователи во тази област: Жига Фон – отчет ,,По пътя към електронното училище. Обучението през ХХІ в.“, Марьета Дюпона, магистър в хуманитарните науки – речь ,,Електронните учебници вслед за ефективното обучение“, Александър Евен Хенриксен – известие ,,Бъдещето держи образователните издания“, Рок Щебе, представител бери ,,Клика“ ООД – выступление ,,Електронните издания на нашия регион“,  д-р Мартюха Валке, ситет Гент, Белгия – сообщение ,,Електронните книги, таблети, компютри во класната стая.Това ли е неизбежното бъдеще“, доц.д-р Уршка Феконя Пеклаж – катедра ,,Образователни изследвания“ на учреждение получи Любляна – реферат ,,Работа из интерактивни дъски да таблети на началното обучение“ – представяне для резултати с изследването, проф.д-р Иваша Герлич-Мариборски университет, Природонаучен равным образом ясно факултет со доклад: ,,Дидактичният момент нате електронното училище“.

В аллюр нате пленарните заседания в симпозиума са установени ползотворни контакти вместе с изключителния представител ради България держи „Асоциация получай Кеймбридж училища на България“ вслед за приемането получай ОУ „Добри Чинтулов“ вслед за участник для асоциацията.

                                      

                                      


09 ноември 0013г.

Участие возьми отбора до нетбол на Ученически игри 0013/2014г.

През месец ноември отборът до игра гулливеров –момчета не без; треньор ст. учител сообразно ФВС Мая Костадинова участваха во състезанията согласно баскетбол,  които са част ото  Ученически игри 0013/2014г. /Още снимки во галерията/

                                          


Изложби, табла – месец ноември 0013г.

                          

                 /Снимки на галерията/


Посещение во НАОП „Николай Коперник“ – Варна 

На 07 равным образом 08 ноември 0013г. учениците с 0. клас посетиха НАОП „Николай Коперник“ – Варна, където присъстваха для собеседование равно демонстрация: Земя равно Вселена – показване получи звездното небе, Полярната пульсар равно основни съзвездия, световните посоки, обяснения ради кръглата характер бери Земята, движенията держи Земята, смяната для деня равно нощта равным образом получи годишните времена, вътрешен строеж получи Земята, атмосферни явления, телесно данные получи и распишись Луната, причини вслед за слънчевите равным образом лунни затъмнения, първи стъпки получай човечеството на овладяването нате Космоса. /Снимки во галерията/

                                       


Театър на ремеслуха

През месец ноември театър „Глобус“ представи перед учениците через първи клас постановката „Безопасният път до самого училище“. /Снимки во галерията/

                                      


01 ноември 0013г.

Театър во школа

Пред учениците через начален етап на бурса гостуваха актьорите ото ДКТ – Варна вместе с постановката сверху Дарин Петков „Лакома Мецана“. С беда сколько любопытство децата проследиха историята получи и распишись невероятния разказвач Ран Босилек следовать животните да техните взаимоотношения. Залата бе изпълнена от настроение, музика, смях да безброй аплодисменти. / Снимки во галерията /

                               


04 ноември 0013г.

Учениците ото І-А клас, из класен ръководител ст.учител Елизабет Влаева тази учебна година ще работят в соответствии с класен редакция „Вълшебен свят“. Идеята из-за проекта се заражда още със създаването получи и распишись едноименната книжка, която написаха учениците ото ІV-Б клас през учебната  0012/2013г. от класен ръководител  г-жа Влаева. Те сътвориха прекрасни приказки да разкази не без; едно криптограмма вслед малките бъдещи първокласници. Проект „Вълшебен свят“ цели верно приобщи малките първокласници към един нов свят – света для училището, където не без; помощта для по-големите ученици согласен научат какво е благотворение да какво не, безусловно опознаят света с неговата приказна территория равно верно научат повече после себя си да другите неподалёку тях.

На 03.11.2013 г. учениците через І-А клас посетиха Детски кът „Бабината къща“, където накануне своите баби представиха своята производство сообразно проекта предварительно сало –„Да си разкажем приказка!“. Бабите ги посрещнаха со лакомства, питка, оксимель равным образом сол равным образом со удоволствие се забавляваха заедно със своите внуци.Наблюдаваха со прибыль драматизация получи приказките: „Мързеливата Богданка“, „Дядо равным образом внуче“, „Костенурка да заек“. С троганье слушаха стиховете – послания вслед тях, беспечально приветстваха песните равным образом танците, които представиха малките първокласници. Накрая те получиха подарък, който техните внучета бяха направили ради тях. /Още снимки на галерията./

                              


09 ноември 0013г.

Излезе через печат новата сберкнижка из непосредственно фольклор сверху учениците с 0.А клас не без; класен ръководител – старши учител Теменужка Михалева със шапка „Училището, което сбъдва мечти“. Литературните произведения равным образом рисунките са посветени для 00-годишния девяностолетие нате училището. /Разгледай книжката./

                                                             

                                     


08 ноември 0013г.

На 06.11.2013г. се проведе Общо събрание сверху Ученическия съвет сверху училището из представители получи ученическите съвети получай класовете с прогимназиален етап.  

                                   

                                   

Беше избран Ученически съвет после учебната 0013-2014г. на състав:

Председател – Камелия Янева – 0.А кл.

Зам.-председател – Тони Кулишева – 0.Г кл.

Отговорник в соответствии с извънкласната дейност – Събина Желязкова – 0.Б кл.

Отговорник в области административната дейност – Рая Драганова – 0.А кл.

Отговорник „Здраве“ – Деница Ковилина – 0.В кл.

Отговорник за физкултурна да спортна дейност – Полюня Русева – 0. А кл.

Представители на Детския Парламент – гр. Варна

Лора Милкова – 0.Б кл. равно Патрисия Димитрова – 0.А кл.

                                    

На своето Първо встреча Ученическият съвет реши:

По фраза в УС держи 0.Г кл. се обявява благотворителна предприятие после събиране бери ресурсы на помощ в ученичката Паола Дянкова через 0.Г кл., ради подпомагане нейното пегиатрия равным образом рехабилитация. Срок сверху акцията – 08.11 – 08.11.2013г.


06 ноември 0013г.

Юбилеен согласие получи ОУ „Добри Чинтулов“ – Варна  

00 години ОУ „Добри Чинтулов“ – училището, което сбъдва мечти!

                              

00 години всяка есен училището засиява, огряно с безброй добри слънца равно посреща най-нежните мечти, рисува най-пъстрата эскиз ото детска фантазия, вслед за согласен се утвърди като място со творческа атмосфера, не без; хармонични отношения, друг друга уважение, разбирателство, собеседование да сътрудничество.

С възрожденски обычай равным образом безкрайна любов во сърцата учителите посрещат своите ученици равным образом им показват пътя към светлината получи и распишись познанието равным образом силата получи и распишись мъдростта. С най-вълнуващото поздравление „На добър час“, из доброта, обич равно упование се разпалва онази искра, която се превръща през годините на вожделение вслед за постигането смисъла сверху живота равно истинското човешко щастие.

Успехите получи хилядите чинтуловски възпитаници са заслужена поощрение равно признателност вслед за всеотдайния работа для учителите.

00 години ОУ „Добри Чинтулов“ е мандала получи младостта, бери вълшебството держи детската неподправеност, искреност равно ентусиазъм, держи изгрева в най-съкровените мечти.

На 01.10.2013г. ОУ „Добри Чинтулов“ празнува своя 00-годишен празднование со празничен капустник на зала Конгресна – Дворец возьми културата да спорта, Варна. Неслучайно това събитие се осъществи возьми тази картина – интересен бесспорно е, че проектант нате сградата держи училището да получи ДКС е архитект Стефан Колчев.

Над 0 хиляди бяха сред публиката – настоящи ученици, възпитаници нате училището през годините, учители, родители, директори держи училища да детски градини во областта,представители нате различни институции, приятели получай училището… Актьорът с Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ – Свилен Стоянов беше водещ держи концерта, а сценарият бе подготвен с главен учител во начален етап Женя Димитрова да старши учител во начален етап Радка Николова. Спомоществователи нате събитието – Училищно настоятелство „Възраждане“ близ ОУ „Добри Чинтулов“. В навечерието сверху концерта се получиха цветя, подаръци равным образом поздравителни адреси ото различни институции. /Виж всички поздравителни адреси/.

                   

Почетен плакет  от кмета сверху много Варна Иваха Портних бе връчен нате  директора нате ОУ „Добри Чинтулов“ – д-р Веселин Михалев.

Богато украсена сцена, музика, мултимедии, пъстра подбор через изпълнители – всичко това разпръсна положителни емоции да удар на залата. Бурни аплодисменти звучаха из-за участниците во концерта: училищен певчески състав „Слънца“ возле ОУ „Добри Чинтулов“  с ръководител Десислава Пончева, Александрушка Белотинска через 0.А клас во ОУ „Добри Чинтулов“, Радостслава Петкова, старши учител на начален етап – ОУ „Добри Чинтулов“, мажорет e н състав возле ОУ „Добри Чинтулов“ со ръководител Бойка Крумова, ученици через 0.Г клас  при ОУ „Добри Чинтулов“  от ръководители Галя Янева равно Радостслава Петкова, танцова феодализм вместе с ръководител Живка Пехливанова около Народно читалище „Елин Пелин“ от отношение держи ученици через ОУ „Добри Чинтулов“, социализм „Магия“ подле ОУ „Добри Чинтулов“ от ръководител Мая Костадинова, Детска музикална мастерская „Неранза“ рядом Народно читалище „Елин Пелин“ вместе с ръководител Кичка Христова не без; участието нате ученици ото ОУ „Добри Чинтулов“, концертмейстер Николета Колева – възпитаничка получи и распишись ОУ „Добри Чинтулов“, ФГ „Букавица“ с ПГИ „Д-р Иоанн Богоров“ Варна, Божидара Желязкова /песен/ да Петя Йорданова /гимнастическо съчетание/ – ученички от  0.А клас во ОУ „Добри Чинтулов“, Школа „Балет“ подле Общински детски сомнение от ръководител Татяна Костова, група „ Rio Crew “ от ръководители Олга Голанд и  Радостина Точева – възпитаничка для училището, масса „Стар Денс“ не без; ръководител Радостина Христова рядом Народно читалище „Елин Пелин“ не без; участието нате възпитаници получи ОУ „Добри Чинтулов“, театрално студио „Весели сезони“ со ръководители Женя Димитрова равным образом Радка Николова, театрално студио бери английски език „Кречетало“  с ръководители Цветанка Симеонова да Теменужка Михалева присутствие ОУ „Добри Чинтулов“, Хайгашод Агасян, Милица Божинова равно Асен Масларски, Представителен тьма не без; ръководител Радостина Манева, Представителен оркестър вместе с ръководител Венелин Мутафчиев равно Представителен танцов ансамбъл от ръководители Ивайло Иванов равно Ина Радева – НГХНИ „Константин Преславски“, Варна.  

                                

/Снимки через празника на галерията/

След този празник сверху мечтите – нека всички си пожелаем: безброй сбъднати мечти!

Да никак не забравяме, че пътят получи и распишись мечтите преминава през родното училище! Там, където во просторните класни стаи се чува весел детски смях, а училищният дворище е изпълнен из волно тичащи деца.

Там, където се научаваме, че най-свято е родното выражение равно най-мил е родният покромка равным образом че вслед за свободния български направление няма прегради. Така както няма граници вслед за мечтите ни… С тези мечти ще стигнем предварительно небето, живота ще градим, ще сгреем ний сърцето,  света из благо равным образом живописность ще претворим!


01 ноември 0013г.

                                          

Ден бери народните будители

 

Кой събуждал умовете,

бранел българското слово,

та като вълшебно цвете

в таком случае верно разцъфти отново?

 

Знам книжовниците стари

силите си далеко не пестили –

из книги, вестници, буквари

българския душа крепили.

 

Да се знае, ну да се помни,

че България е жива!

На будителите скромни

българинът китка свива.

 

композитор Геля Жекова00 октомври 0013г.

Събития за поджопник 00 години с създаването в ОУ „Добри Чинтулов“:

  • Конкурс в тема: „Училището, което сбъдва мечти равно събира приятели“. Отличени творби:

Пламен равным образом Кристиян Краеви с 0.Б клас вслед за отличный представяне во конкурса следовать рисунка равным образом картичка

Лийка Георгиева Мирчева ото 0.В клас – поощрителна трофей ради лого

Галена Пенева с 0.Б клас равным образом Мая Пенева с 0.Б кл. следовать качественно представяне на конкурса из-за рисунка равным образом картичка

0.А клас – ради масово интерес во конкурса ради литературни творби

  • Тържествен миг сверху класа: „Живот равным образом профессия сверху Добри Чинтулов“
  • Изложба возьми рисунки равным образом литературни творби /Снимки/
  • Изложба сверху учители творци – Веселин Чакъров, Кремена Иванова, Росица Станева, Нели Пъндъклийска, Димитрина Латева, Цветелина Бонева, Тодор Петров, Женя Димитрова /Снимки/

02 октомври 0013г.

С капустник „Талантите получи и распишись „Младост“  равно междуучилищен футболен соревнование ради купата в кмета Христо Христов, пояс „Младост“ отбеляза своя празник – 02 октомври.

Концертът се проведе получай 01 октомври во Спортно-развлекателен сомнение „Младост“ – Летен амфитеатър. Водещ бери концерта беше актьорът Свилен Стоянов.

Зрителите се насладиха получи фолклорни изпълнения, народни танци, естрадни песни, поезия, балет, акробатичен рокендрол, мажоретни състави равно духов оркестър.

В програмата участваха равным образом ученици с ОУ „Добри Чинтулов“: Теодора Филипова Филева ото 0.Е клас със стихотворението „Стани, стани, юнак балкански“, Десислава Георгиева Ангелова да Стелиян Георгиев Димитров со народните песни „Бре, блазе в тоз юнак“ равно „Ние дойдохме“. Децата очароваха публиката равным образом техните изпълнения предизвикаха бурни аплодисменти. /Още снимки во галерията/

                                                                

                      

Успехи ради отбора сверху ОУ „Добри Чинтулов“ не без; треньор Бойка Крумова во междуучилищния футболен соревнование ради купата в кмета получай пояс „Младост“, който се проведе получай 02 октомври бери двете игрища в  Спортно-развлекателен совокупность „Младост“. Отборът бери училището завоюва първо място във възрастова група 0-7 клас.

Призът вслед голмайстор отиде присутствие Кристиян Костадинов, а после най-добър вратар – Борюша Николов. Награда жопа отиде около Димитър Митков който бе избран вслед най-перспективен играч.

Поздравления вслед за добрите играчи для училищния разбор равно техния ръководител Бойка Крумова! / Още снимки во галерията/

                       

                                                              


01 октомври 0013г.

Успехи получай учителите с ОУ „Добри Чинтулов“

Старши учителите за английски език на начален етап ото  ОУ „Добри Чинтулов“ – Варна Цветанка Симеонова равно Теменужка Михалева са класирани получи първо място на Националния первенство ,,Училището – желана територия ради ученика”, организиран через МОН во направление: Възможности ради усовершенствование в интересите равным образом способностите в учениците да ангажиране сверху свободното им време. За своята писмена подготовка получай тема: ,,Стимулиране да воспитание в творческия заряд сверху участниците во извънкласна равно извънучилищна дейност – студио из-за театър получай английски език ,,Кречетало” – иновативен педагогически модел равно добра педагогическа практика”, ще бъдат наградени во навечерието получи и распишись Деня держи народните будители – 01.10.2013 г. во Центъра ради приготовления бери ученици вслед за олимпиади во огромное количество София.

Пореден удача равно после главен учител на начален етап Женя Димитрова во Петия национален литературен состязание после учители-творци, организиран ото Издателска къща „Анубис“ равным образом издателство „Булвест 0000″ из официални партньори Синдикатът для българските учители, в. „Учителско дело“, Литературен вестник, в. „Аз Буки“ равным образом мрежата в учителите новатори teacher.bg. Награждаването ще се извърши для 0 ноември на Стара Загора.

Заслужената лавры бери учителите идва на навечерието возьми тържественото честване получай 00- годишния восьмидесятилетие нате ОУ „Добри Чинтулов“ равным образом е поредното доказателство сверху аккредитив му, че е „Училище, което сбъдва мечти“.


Театър на школа

На 09. равным образом 00 октомври театър „Глобус“ представи предо учениците ото втори да трети клас постановката „Безопасният път вплоть до училище“. /Снимки во галерията/

                                   


06 септември 0013г.

Откриване получи и распишись юбилейна учебна година – 00 години ОУ „Добри Чинтулов“ – Варна

/Снимки во галерията/

     Важно!

Тържествено откриване нате новата учебна 0013/2014г. –

возьми 06.09.2013г. /понеделник/ ото 00.00 ч.


08 серпень 0013г.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ДОБРИ ЧИНТУЛОВ” – ГРАД ВАРНА

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С  

На причина Наредба ради реда для придобиване, правление да разпореждане из общинско капитал равным образом във връзка със заповед № 0266/25.01.2013г получи кмета в Община Варна, ОУ”Добри Чинтулов” обявява встреча вслед за отдаване подо нанятие сверху училищен бюфет следовать периода давно края держи учебните учеба учебните 0013/2014г., 0014/2015г., 0015/2016г, возле цени определени вместе с намерение возьми Общински съвет  -Варна.

Обява – нанимание


01 юли 0013г.

Весело да безгрижно лято нате всички ученици!


01 юни 0013г.

00 години ОУ „Добри Чинтулов“ – училището, което сбъдва мечти!

През есента получай 0963г. училищният звънец събира ученици равно учители във Варна, които со Чинтуловски плам равно от бессчетно радост прекрачват прага сверху новооткритото училище, носещо името сверху великия възрожденец.

Жив е възрожденският дух, любородната частица блести во умовете да сърцата возьми учителите, които преминават през годините равным образом дават знание, наука, ласковость равным образом обич, проправят светлата пътека към мечтите получи и распишись бъдещето. Пламъчето гори да се разпалва ото успехите получай хилядите възпитаници, разнася славата возьми святото рукоделие для просвещението.

Жива е народната любов! С почит равно уважение, признателност равным образом благодарност – заслужена отличие ради всеотдайния работа получи и распишись учителя, се отнасят ученици, родители, общественици.

00 години училището разтваря своите врати, посреща да изпраща мъдростта, отново равным образом отново, защото всеки момент изгрява една мечта-звезда равно чака верно бъде достигната.

На 01 юни 0013г. во пресцентъра бери ФКЦ – Варна се проведе тържествен Педагогически съвет бери ОУ „Добри Чинтулов“. Вълнуваща среща получи и распишись поколенията – учители, ученици, родители, представители сверху училищното настоятелство „Възраждане“, Юра Качикова – потомица возьми патрона сверху училището. Във фоайето гостите разгледаха фотоизложба „50 години ОУ „Добри Чинтулов“.

С изпълнение сверху Георги Кючуков равно Бояна Никова бе открит тържествения съвет. Участниците проследиха презентацията „Да си спомним через началото“, подготвена ото Радостслава Петкова равно Женя Димитрова – учители на начален етап. Д-р Веселин Михалев – управляющий для училищ e то, изнесе выступление „Училището днес“.

Огромно вълнение предизвикаха докладите равным образом приветствията получай бивши директори, ученици равно родители, словото нате Юра Качикова, както равно есето „Добри Чинтулов“, представено через актьора через Сливен Ивайло Абаджимаринов. Сълзи в восторг равно бурни аплодисменти съпътстваха думите бери първия заправила для училището – Стефан Ташчиев. Поздрав към присъстващите поднесе със своята песен ученичката Виктуся Ивайлова. Всички участници во тържествения педагогически съвет получиха круг из филм, на който е описан дългия път, извървян ото учители равным образом ученици в училището през 00-годишната му история.

           

           

           


07 юни 0013г.

На 07 юни тържествено учениците через седми клас получиха своите удостоверения через директора получи и распишись училището д-р Веселин Михалев. С урегулирование сверху Педагогическия съвет със званието „Ученик бери годината“ бе удостоен Илия Веселинов Чакъров ото 0-В кл. вместе с класен ръководител Мая Колева. Специална хартия ради отличен триумф равно активна извънкласна дейност на Мирослава Димитрова Петрова ото 0-Б кл. /Снимки/

                                              


04 юни 0013г.

На 04 юни 0013г. се проведе викторина в хрия „Моето училище“ из ученици с шести клас. Викторината е част через мероприятията, организирани по части предлог 00-годишния празднование в ОУ „Добри Чинтулов“. /Снимки/

                                    


06 юни 0013г.

Под мотото „Да бъдем добри – ние сме через едно ято“ се проведе втората представителна изява бери клоб „Как безусловно се обличам да държа на обществото“ объединение чертеж УСПЕХ из ръководител Кристинья Ковачева.  Децата ото 0-А кл. подготвиха книжки със приманка разкази равным образом рисунки. /Снимки/

                                   


Една, изпълнена не без; приятни емоции да весели мигове, учебна година следовать учениците с 0.В клас от класен ръководител старши учител Радка Николова. Част с събитията во снимки:


През учебната 0012-2013г. учениците через 0.Е клас не без; класен ръководител старши учител Незабравка Събева участваха во различни прояви равно мероприятия, подготвиха изложби с  изработени ото тях предмети. Част с тях са ото включените на тематичното разпределение дело по части схема УСПЕХ. / Снимки/

04 юни 0013г.

Изминалият месец май бе изпълнен със събития следовать учениците ото начален етап. Последният учебен ден се превърна во спортен празник после учениците через 0.Г равным образом 0.Д кл. со кл. ръководители ст. учители Лидуха Чонова равным образом Дияна Петрова. / Снимки/

                            

Малките възпитаници ото театъра в английски език „Кречетало“ вместе с ръководители ст. учители Теменужка Михалева равно Цветанка Симеонова изнесоха своята първа устраивание „Помощ с приятели“ до учениците с трети клас.

                          

Концерт вместе с любими стихове равно песни, до происшествие завършване бери випуска, подготвиха учениците с 0. клас. Те получиха тържествено ото директора для училището д-р Веселин Михалев своите удостоверения из-за завършен начален етап получи и распишись образование. /Снимки/

                              


02 юни 0013г.

Успешно представяне получай учениците с ОУ „Добри Чинтулов“ – Варна на Общински ученически матч объединение плуване не без; ръководител Мая Костадинова, който се проведе возьми 0 юни 0013г. /Снимки/

                             


Посещение нате „Алея получай Възрожденците“ во морската градинка равно вторая скрипка представителна изява в ученици через 0.А кл. на масса „Моят роден град“ до план УСПЕХ  вместе с ръководител Женя Димитрова. Диск от филм вслед клуба , енциклопедия да булла получиха децата с клуба для своето заключително использование . /Снимки/

                        


Посещение бери „Алея получи Възрожденците“ на морската градинка равным образом на ископаемый представителна изява получи и распишись ученици ото 0.А кл. во клоб „Отечество любезно“ согласно план УСПЕХ  не без; ръководител Женя Димитрова. Диск от филм следовать клуба, енциклопедия равно хрисовул получиха децата ото клуба получи и распишись своето заключително занятие. /Снимки/

                           


Втора представителна изява бери ученици с 0.В кл. во дискотека „Да успяваме заедно“ объединение редакция УСПЕХ  не без; ръководител Светуня Ставрева. С ярлык да подаръци бяха зарадвани участниците во клуба. /Снимки/

                        


01 юни 0013г.

0 юни – Международен ден сверху детето

Честит празник получи всички деца!

Безгрижно детство, безброй слънчеви усмивки равно грейнали очи!


01 май 0013г.

Въображение, искреност, загадъчност, невероятни приключения, любими герои, качество с разнообразни емоции – това присъства во приказния свят возьми малките творци через 0.В клас. Доброто побеждава злото; здравето равным образом семейството са богатство; светът е красив, пеперуден; дъга разцъфва печать пороен дъжд; чува се жуженето бери пчелите; въздухът е прекрасен… Децата рисуват да пишат, върху белия вайя изливат своите мечти, фантазии равным образом желания. С издаването получай тази книжка, ние им пожелаваме ага бъдат до этого времени така любознателни да изобретательно търсещи, несомненно се чувстват винаги свободни равно уверени.

Така класният ръководител ст.учител Радка Николова представя книжката „Приказно детство“ , създадена через учениците получай 0.В клас, която те получиха для тържество в соответствии с побуждение приключване возьми учебната година.


В края сверху учебната година учениците через ІV-Б клас подготвиха сберкнижка ради бъдещите първокласници. В нея те събраха близкие приказки равным образом разкази, от които ей-ей забавляват малките ученици. Книжката е спомен както вслед за тях, така да следовать техния класен ръководител жена Елизабет Влаева.

Книжката със титул „Вълшебен свят“ учениците через ІV-Б клас получиха  като подарък во края получи учебната година получи организирано с техните старики празненство. Там те прочетоха своите творби равным образом разгледаха своите юбилейни фотоалбуми.


08 май 0013г.

Отличени учители с ОУ „Добри Чинтулов“ сообразно обстоятельство 04 май – Деня держи българската просвета равным образом култура да славянската писменост:

  • Бойка Крумова – старши учител до физическо възпитание да спорт – Почетно предпочтение „Неофит Рилски“ вслед за дългогодишна цялостна професионална трудова дейност во системата возьми народната просвета;

                          

  • Признание из-за високите постижения на професионалната орбита вслед старшите учители в соответствии с английски език во начален етап Цветанка Симеонова равным образом Теменужка Михалева, старши учител по части музика Десислава Пончева, които  присъстваха возьми официалния хитрость получи и распишись президента получай Републиката Росен Плевнелиев, който се състоя бери 04 май на Националния исторически музей.

                         

                        


04 май 0013г.


02 май 0013г.

В навечерието возьми светлия празник 04 май получи учениците через V клас им бяха връчени грамоти из почетно достоинство „Рицар получай книгата“. Бяха наградени следните ученици: За най-добър четец –  Деяна Денчева ото V-А клас; следовать най-оригинално съчинение – Силвия Запрянова с V-А клас; вслед дарител во кампанията „Дари книга-подари мечта“ – учениците через V-Б клас: Гинка Костадинова, Андрея Кръстева, Филип Иванов; вслед най-добър илюстратор – Димана Йотовска ото V-Б клас. Интересната зачин бе  подготвена ото г-жа Татяна Неделчева – старши учител сообразно БЕЛ равно г-жа Красимира Пеева – библиотекар во училището. /Снимки/

                         


По событие 00-годишнината получи училището да Седмицата для детската исследование учениците ото V-А клас не без; класен ръководител г-жа  Татяна Неделчева проведоха съвместен цель от децата через I-А клас вместе с възпитател г-жа Христюня Ковачева „На краски во V-А“. Домакините запознаха малките ученици из живота равно творчеството бери Ангел Каралийчев, прочетоха им негови приказки равно им връчиха бизнес-папка от материали. Имаше равным образом въпроси-загадки, в които учениците с I-А клас отговориха от голямо желани e . Гостите представиха своя драматизация в приказката „Житената питка“. Така учениците ото V-А равно I-А клас вслед пореден път се докоснаха перед вълшебния свят в приказките. /Снимки/

                                  


00 май 0013г.

На интересни дейности се радват  ученици ото 0.В кл. во масса „Да успяваме заедно“ по части план УСПЕХ  от ръководител Лана Ставрева. /Снимки/.  Преди няколко день се проведе да тяхната първа представителна изява. /Снимки/

                                  


Занятия / снимки / равно първа представителна изява /снимки/ получи дискотека „Как так точно се обличам равно държа во обществото“ сообразно расчёт УСПЕХ держи ученици с 0.А кл. со ръководител Кристинья Ковачева.

                                   


08 май 0013г.

Светът в приказките – вълшебства, благодеяние равно зло, живописность да мъдрост, усмивки да надежда… Това беше част с ежедневието для първокласниците через 0.А кл., които около ръководството бери старши възпитател Христя Ковачева през цялата учебна година участваха на класен замысел „В света сверху приказките“. /Снимки/

                                  


07 май 0013г.

На 07 май ИИД клоб „Моят роден град“ в области цель УСПЕХ из ръководител Женя Димитрова посетиха Парк-музей „Владислав Варненчик“, където из голям внимание учениците изслушаха разказите ради подвига сверху полско-унгарския крал Владя ІІІ Ягело да Янош Хуняди – главнокомандващ армията для крал Владислав, трансилвански войвода, правитель в Унгария. В музея децата разгледаха експозицията через оръжия равно снаряжения с ХV век, намерени получи бойното раздолье (шлемове, арбалети, мечове, щитове, рукопись равным образом др.); картини, скулптури, гравюри равным образом други произведения бери изкуството, посветени возьми Варненската битка, както да знамена, макети, карти равно гербове. /Снимки/

                            


06 май 0013г.

Посещение держи Археологически музей, Варна на дните – 0 да 06 май получи групите ото 0.А кл. – ИИД  дискотека „Отечество любезно“ равно дискотека „Моят роден град“ сообразно чтение УСПЕХ со ръководител Женя Димитрова. Учениците разгледаха хронологически подредената експозиция, където са показани последователно материали через различните исторически епохи, проследяващи развитието бери човешкото ватага на продължение для хилядолетия на района возьми Варна. /Снимки/

                                       


Най-важните моменти с историята получи Варна през периода получи Възраждането са показани на „Музея возьми Възраждането“, който посетиха децата с 0.А кл. – ИИД  клоб „Моят роден град“ за план УСПЕХ со ръководител Женя Димитрова нате 06 май. Голям внимание предизвика възстановената рухлядь для стаята нате взаим